Sport-Import s.r.o.

IČO: 46 812 831, DIČ: 2023591900, IČ DPH: SK2023591900, Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 26854/R, Naďalej zostávame neplatca DPH podľa §7 Zákona o DPH!