Pri zrode kolekcie Strada bikes & components sme mali jedinú myšlienku – vytvoriť spolahlivé, cenovo dostupné výrobky, s dôrazom na ich opakované využitie v náročných pretekoch. Podpora cyklistiky vo všetkých jej podobách v stredoeurópskom regióne je prirodzenou súčasťou nášho podnikania. Dobre vieme, aká finančne náročná vie byť cyklistika, jednak čo sa týka materiálu, nákladov na cestovanie či správnu výživu. Náš prepracovaný systém sponzoringu a podpory talentov bol vytváraný s úmyslom pomôcť čo najširšiemu počtu mladých cyklistov. Vaše žiadosti aj napriek tomu častokrát presahujú naše reálne možnosti a vyberáme si skutočne tie najzaujímavejšie projekty s dlhodobou perspektívou vzájomnej spolupráce.

V prípade Vášho záujmu o sponzoring nás prosím kontaktujte elektronicky cez: sponzoring@strada-bikes.com, v sprievodnom e-maile prosíme uviesť nasledovné informácie:

  • Váš športový životopis
  • Vaše výsledky z ostatných 3 sezón
  • Vaše krátkodobé a dlhodobé ciele
  • Zoznam aktuálnych sponzorov
  • Závodný kalendár
  • Zoznam výrobkov, o ktoré máte záujem
  • Čo nám môžete v rámci spolupráce ponúknuť