2015 – súčasnosť: STRADA FACTORY RACING TEAM

Nasledovník tímu PŠK Reprogas. Pretekári presedlali na rámovú sadu Strada RR6, vybraní závodníci testujú novinky sezóny 2018, cestný rámový set Strada RS6, karbónový cyklokrosový špeciál Strada CX-R a časovkársky špeciál Strada TTM

 Facebook-Clipart

 

 

 

 

2012-2014: PŠK Reprogas

Podjavorinský športový klub Moravské Lieskové o.z. ako zriaďovateľ timu PŠK REPROGAS vznikol koncom roka 2009. Klub vznikol ako reakcia na situáciu, že v podjavorinskom regióne, kde vyrástli mnohí úspešní cyklisti, nejestvuje žiadny organizovaný cyklisticky tím. A to aj napriek vynikajúcim podmienkam pre prevádzkovanie cyklistiky a početnej základni rekreačných i športových cyklistov. V súčasnosti však regionálna obmedzenosť pôsobenia padla a v tíme pôsobia pretekári z územia celej Slovenskej Republiky.

Víziou vedenia tímu PŠK REPROGAS je vybudovať kvalitne organizovaný cyklistický klub, ktorý sa zameriava na systematickú prácu s mladými talentami. Cieľom je poskytnúť kvalitné zázemie pre športovú prípravu cyklistom, ktorí prechádzajú z kategórie Junior do kategórie U23. Umožniť im systematickou prácou športový rast, čoho následkom má byť vytvorenie etablovaného klubu v Strednej Európe. Vo vzťahu k partnerom klubu je métou vybudovať obojstranné prospešné partnerstvo, či už v podobe kvalitnej prezentácie reklamných partnerov, ale aj partnerstvo s dodávateľmi v podobe aktívneho vývoja jednotlivých produktov.

Vybraní jazdci /a to najmä slovenský reprezentant v dráhovej cyklistike Tomáš Ažaltovič/, sa aktívne podieľali na vývoji topmodelu cestného karbonového rámu Strada RR2, ktorý už v súčasnosti používa drvivá väčšina závodníkov klubu.

strada-bikes-referencie-factory-racing-team
strada-bikes-referencie-PSK-team
strada-bikes-pretek-bicykle